uloga i značaj vode

voda

Higijenski ispravna voda za piće je jedan od osnovnih preduslova dobrog zdravlja. Svetska zdravstvena organizacija je vodosnabdevanje i kvalitet vode za piće svrstala u 12 osnovnih pokazatelja zdravstvenog stanja stanovišta jedne zemlje, čime se potvrđuje njena značajna uloga u zaštiti i u unapređenju zdravlja.

Značaj vode za piće ogleda se prvenstveno u njenoj fiziološkoj ulozi u organizmu, odnosno u održavanju metabolitičkih procesa i razmene materija. U epidemiološko toksikološkom značaju, jer se putem vode mogu izazvati i preneti mnoga bakterijska, virusna i parazitska oboljenja i toksikološkoj ulozi, ukoliko su u vodi za piće prisutne hemijske zagađujuće supstance u većim koncetracijama od dozvoljenih.

 

Čista voda!

Procenjuje se da u svetu umire 35000 ljudi zbog nedostatka vode za piće ili zbog zagađene vode.

Higijenski ispravna voda, dostupna u dovoljnoj količini povećava standard lične i porodične higijene.

Planetu čini 75% vode, ali samo 1% je upotrebljivo za piće. U svom hidronskom ciklusu (kruženje vode u prirodi), poprima nečistoće iz vazduha i zemlje. Velike količine otpadnih voda se slivaju u reke i jezera (iz domova, kuća, fabrika). U poljoprivredi se nekontrolisano koriste azotna đubriva, pesticidi, herbicidi, furgicidi.

Glavni snabdevači ”fabrika” vode su upravo reke i jezera. Sva ova zagađenja mogu uticati na hemijsku ispravnost vode.

Zbog starosti vodovodne mreže u svim gradovima ili naseljima (poroznost cevi), može doći do kontaminacije pijaće vode sa površinskim otpadnim vodama. Tako kontaminirana voda može biti hemijski ali i bakteriološki neispravna.

Svaki živi organizam izgrađen je od organskih konstrukcija. Samo kada su minerali organskog porekla uključeni u takvu konstrukciju mogu biti prihvaćeni od našeg organizma.

Da bi minerali zemljine kore mogli biti uneti u ljudski organizam potreban je posrednik, taj posrednik je biljni svet. Biljke uzimaju ugljen-dioksid iz vazduha, vodu i minerale iz tla i svetlo uz pomoć procesa foto sinteze. Tako dakle minerali neorganskog porekla postaju organski deo biljaka.

Zahvaljujući uređajima AQUA WINN-a koji rade po principu reverzne osmoze, možemo obezbediti vrhunski čistu vodu, hemijski, bakteriološki, mikrobiološki, radiološki i fizički ispravnu za piće i pripremanje hrane.

Menadžeri za snabdevanje vode, istražuju membransku filtraciju i separacionu tehnologiju da bi postigli danasnje visoke standarde kvaliteta vode kao i zahteve sutrašnjice.

Oni se obraćaju Aqua Winn-u zato što Aqua Winn ima najveću ponudu membranskih sistema i zato što je kompanija posvećena stalnim inovacijama.

Close Menu