DEHLORIZACIJA

Katalitičkom konverzijom, aktivni ugljevi rezidualni hlor prevode u hloridni anjon, što je iskorišćeno kao osnova procesa dehlorisanja vode.

 

 

Aktivni ugalj  nastaje spaljivanjem drva, kokosovih ili orahovih ljuski na 1000 oC bez prisustva kiseonika. Takav tretman uglja uklanja nedostatke nekarbonatnih elemenata I stvara strukturu sa vrlo velikom površinom zbog čega može dobro absorbovati, tj može sakupiti i zadržati mnoge organske molekule na svojoj površini.

Ova osobina se koristi za uklanjanje neprijatnih mirisa i ukusa iz sirove vode, kao i za prečišćavanje vode od fenola i drugih organskih zagađivača.
             Takođe, katalitičkom konverzijom, aktivni ugljevi rezidualni hlor prevode u hloridni anjon, što je iskorišćeno kao osnova procesa dehlorisanja vode. Rezidualni hlor je nepoželjan unutar jonskih izmenjivača i uredaja za reverznu osmozu.

           Odstranjuje miris, ukus, hlor, ozon, rastvorene organske materije, ulja iz kondezata, deluje kao zaštitni sloj kod peščanih filtera, štiti jonsku smolu od gubitka aktivnosti, ima odličnu mehaničku postojanost.

 

Close Menu