unik

Opis rada Unik sistema

 

Sirova voda iz vodovodnih cevi ulazi u predfilter, koji odstranjuje mehaničke nečistoće: pesak, mulj, rđu iz cevi i druge nečistoće, veće od 20 mikrona. Voda prelazi u drugi predfilter sa presovanim aktivnim ugljem i polipropilenom visokog kvaliteta. Odstranjule hlor, hlorna jedinjenja i druge hemijske nečistoće.

Iz drugog predfiltera voda prelazi u treći predfilter, gde odstranjuje nečistoće veće od 5 mikrona.

Posle trećeg predfiltera, voda dolazi na glavni filter (polupropusnu osmotsku membranu) gde se, pod pritiskom, procesom obrnute osmoze, voda oslobađa svih zaostalih nečistoća :teških metala, trihalometana, pesticida, fenola, amonijaka,nitrita, virusa, bakterija, gljivica, parazita i drugih nečistoća većih od  0.0001 – 0.0005 mikrona.

Tako očišćena voda, dolazi u rezervoar, a iz rezervoara u krajnji ugljeno-propilenski filter, koji poboljšava ukus vode.

Nečista voda ističe preko odvodne cevi u kanalizaciju.

Opcije uz uređaj UNIK

UNIK - AQUA WINN

Fiting – JACO/JG
Membrana – TFC (50GPD)
Kapacitet – do 50 GPD
Min.filtracija – » 92%
Min.Max.Pritisak – 2.5- 4.5 bar
Temperatura vode 2-30 0C
Prvi stepen – 20m.polipropylene Spun
Drugi stepen – Activated carbon Block
Treći stepen – 5m. Polipropylene Spun
Post filter – High Grade Activated carbon
Šesti stepen – AIMRO mineralizator
Rezervoar – 10 litara bruto
Dimenzije (mm) – 145 x 495 x 515 tank
Težina – 10.2 kg

Minerali u vodi posle AIMRO kertridža

Ca 2+ – 34 mg/l
Mg 2+ – 12mg/l
Na + – 22mg/l
K + – 8.5mg/l
CO23 – 10mg/l
SO24  – 0.3mg/l
Cl – 0.8 mg/l
F – 0.06mg/l    

UNIK 300-500

– Kapacitet produkcije čiste vode je 1100 -1800 L/24h (zavisi od kvaliteta ulazne vode, temperature, tvrdoće…)
– 3-5 RO membrane 100gpd
– 1-2 booster pumpe
– 3 kućišta filtera za uloške dužine 193/4 inča sa mehaničkim  predfilterom 5 mikrona
– Predfilterom sa aktivnim ugljem – 2kom.
– Ugljeni post filter
– Automatsko samoispiranje RO membarane

Close Menu