industrijski sistemi reverzne osmoze

Najnovija tehnologija omogućava da se primenom reverzne osmoze uklanja iz vode i preko 99% prisutnih soli. Membranski elementi predstavljaju molekulska sita i predstavljaju fizičku barijeru za prolaz rastvorenih soli, virusa, bakterija i dr. te je iz tog razloga potrebno primeniti veliki pritisak od više od 10 bara (koji se postiže višestepenom pumpom za sirovu vodu) da bi se voda primorala da prođe kroz ove fine otvore.

Zbog ovih karakteristika najfinijeg oblika filtracije neophodno je prethodno uraditi kvalitetan predtretman sirove vode neposredno pre njenog ulaska u sistem reverzne osmoze. Predtretman je od suštinske važnosti za dugoročno efikasan rad uređaja i stabilnost kvaliteta proizvedene vode.

Sistem za reverznu osmozu predstavlja
idealnu opciju za pripremu vode za:

– Napojnu kotlovsku vodu
– Pijaću vodu
– Prehrambenu industriju
– Farmaceutsku industriju
– Hemodijalizu
– Dobijanje demineralizovane vode

Svaki sistem za reverznu osmozu sastoji se iz sledećih vitalnih delova:

1. Mehaničkog predfiltera
2. Pumpe visokog pritiska
3. Membrana koje su srce sistema
4. Membranskih kućišta
5. Kontrolne elektronike

Reverzna osmoza uklanja iz vode i preko 99% prisutnih soli.

Close Menu