Aqua Winn

AquaWinn je kompanija koja je lider u prodaji i implementaciji sistema za prečišćavanje vode. U ponudi imamo širok spektar sistema za prečišlćavanje vode od  malih kućnih sistema do velikih industrijskih. 

„Tek kada je bunar prazan, shvatimo koliko nam je voda važna.“

- Bedžamin Frenklin -

Higijenski ispravna voda za piće je jedan od osnovnih preduslova dobrog zdravlja.

 Svetska zdravstvena organizacija je vodosnabdevanje i kvalitet vode za piće svrstala u 12 osnovnih pokazatelja zdravstvenog stanja stanovišta jedne zemlje, čime se potvrđuje njena značajna uloga u zaštiti i u unapređenju zdravlja.

Zahvaljujući uređajima AQUA WINN-a koji rade po principu reverzne osmoze, možemo obezbediti vrhunski čistu vodu, hemijski, bakteriološki, mikrobiološki, radiološki i fizički ispravnu za piće i pripremanje hrane.
Menadžeri za snabdevanje vode, istražuju membransku filtraciju i separacionu tehnologiju da bi postigli danasnje visoke standarde kvaliteta vode kao i zahteve sutrašnjice.
Oni se obraćaju Aqua Winn-u zato što Aqua Winn ima najveću ponudu membranskih sistema i zato što je kompanija posvećena stalnim inovacijama.

Separaciona tehnologija

Gvožđe takođe smeta kod pripreme omekšane vode jer se veže za jonsku masu i smanjuje joj kapacitet. 

ro sistemi

Osmoza je proces prodiranja razređivača iz rastvora manje gustine u rastvor veće gustine kroz polupropusnu membranu.

uv sterilizacija

UV-C zraci su deo elektro-magnetnog spektra I pri dužini talasa od 254nM UV zračenje ima najveći germicidni učinak.

Close Menu