reverzna osmoza

Osmoza je proces prodiranja razređivača iz rastvora manje gustine u rastvor veće gustine kroz polupropusnu membranu. Membrana propušta samo razređivač ostavljajući u njoj rastopive stvari. To se dešava zbog osmotskog pritiska koji nastaje na granici rastvora uzrokovan razlikom u gustini. Što je veća razlika između gustine, to je i veći osmotski pritisak. Za vreme procesa obrnute osmoze razređivač (čista voda) teče uzduž membrane  između njenih slojeva, pod pritiskom u odnosu na njenu površinu i prolazi kroz polupropusne slojeve membrane, ostavljajući rastvorene supstance u gustom rastvoru (prljava voda). Voda koja protiče uzduž membrane omogućava rad i onemogućava njeno zagađenje. Proces poboljšanja vode nije samo obična filtracija, pošto odstranjuje čestice 1000 puta manje od najmanjih bakterija.

Nedostatak određene tehnologije i materijala za proizvodnju polupropusnih membrana približnih parametara, uzrokovao je korišćenje te pojave tek od 1959.godine. U 60-tim godinama ta tehnologija obrnute osmoze koristila se uglavnom za vojne i NASA ciljeve. Dinamički razvoj hemije 70-tih godina uzrokovao je njeno korišćenje za pročišćavanje vode u stanovima.

Danas se tehnologija obrnute osmoze upotrebljava tamo gde je potrebno ekonomično razdeliti vodu od rastopivih supstanci u njoj.

Princip rada RO modula

Osnovni element uređaja za revers osmozu je tzv. RO modul. Čini ga revers osmozna membrana smeštena u svoje kućište. Membrana je proizvedena od specijalnih materijala kroz koji mogu proći mali molekuli, dok je prolaz većim molekulima nemoguć. Na slici je prikazan danas najčešće korišćeni tip membrane tzv. '' spiralno'' motana membrana. Voda struji površinom membrane pod visokim pritiskom, kroz membranu prolaze molekuli vode koji se sakupljaju u kolektoru permeata koji razdvaja dve membrane i prolaskom kroz kolektor stižu do perforirane centralne cevi kojom napuštaju RO modul. Ovaj deo čiste vode se naziva permeat. Molekuli rastvorenih soli se koncentrišu u delu vode koja struji površinom membrane i izvodi se iz modula kao tzv. koncentrat, koji se odbacuje.

Tabela sa pokazom mogućeg uklanjanja štetnih supstanci korišćenjem aparata za prečišćavanje vode

Proces poboljšanja vode nije samo obična filtracija, odstranjuje čestice 1000 puta manje od najmanjih bakterija.

Close Menu