PEŠČANI FILTERI

Peščani filteri predstavljaju osnovnu operaciju mehaničke filtracije vode, tokom koje se iz sirove vode odstranjuju sve mehaničke čestice suspendovane u njoj i tako vrši izbistravanje vode. Filterska boca se puni  sa više slojeva kvarcnog peska različitog granulata.

Peščan filter zadržavaja čvrste čestice na površini različitih granulacija kvarcnog peska.

Za kvalitetniju filtraciju često koristimo i druge filtracione materijale koji omogućavaju viši stepen prečisćavanja u zavisnosti od potreba.

Dispergovane čestice zadržavaju se na najsitnijim česticama gornjeg sloja peščane ispune.

Regeneracija filterske boce se vrši kontraispiranjem.

Peščan filter zadržavaja čvrste čestice na površini različitih granulacija kvarcnog peska

Close Menu